Yrityspalveluseteli 2020

Yrityspalveluseteli Lahti 2020

Lahden kaupunki on luonut elvytyspaketin lievittämään yrityksille koronavirustilanteesta aiheutuvia vaikeuksia. Yksi elvytyspakettiin kuuluvista tukimuodoista on Yrityspalveluseteli.

Kaksi eri suuruista Yrityspalveluseteliä – molempien hakuaika päättyy 14.4. klo 23.59

 • 5000 euron suuruinen Yrityspalveluseteli | Mikro- ja pienyrityksille | Myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen | Hakuaika 30.3.-14.4.2020 | Lisätietoa ja hakulinkki alla
 • 2500 euron suuruinen Yrityspalveluseteli | Vain mikroyrityksille | Liiketoiminnan kehittämiseen | Hakuaika 6.4.-14.4.2020 | Lisätietoa alla + hakulinkki julkaistaan viimeistään 6.4.
 • Mikroyritykset voivat hakea molempia seteleitä, mutta ehdot täyttävälle hakijalle voidaan myöntää vain jompi kumpi, eli vain yksi seteli.

Yrityspalveluseteleiden saajat arvotaan 17.4.

Hakuajan päätyttyä Lahden kaupungin ja LADECin edustajat tekevät esikarsinnan, eli käyvät saapuneet hakemukset läpi ja tarkistavat, että myöntämisen ehdot täyttyvät.

Seteleiden saajat arvotaan kaikkien määräaikaan mennessä hakemuksensa toimittaneiden, ehdot täyttävien yritysten kesken 17.4.2020. Arvonta suoritetaan siten, että ensiksi arvotaan 5000 euron setelin saajat ja sen jälkeen 2500 euron määräisen setelin saajat. 5000 euron määräisen setelin arvonnassa ”voittaneita” ei oteta huomioon 2500 euron setelin arvonnassa.

Palvelut – Yritysten kasvun ja kehittämisen edistämiseen

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Käynnistämme myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman yhteisellä palaverilla. Palaveriin osallistuu yrityksenne tuotteiden ja palveluiden asiantuntijoita ja avainhenkilöitä. Näin myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt sitoutuvat projektiin ja varmistetaan, että markkinointiviestintä tukee yrityksen tavoitteita. Työpajan toteutustapa sovitaan yhteisesti. Suunnitelma sisältää kehittämiskohteen ja toteutettavien toimenpiteiden määrittelyn ja toteutussuunnitelman.

 • Tiedonkeruu, tutustuminen asiakkaan toimintaan, informaation läpikäynti
 • Haasteiden, mahdollisuuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
 • Kehittämistoimien tavoitteiden määrittäminen
 • Erottuvuus- ja kilpailutekijöiden määrittäminen
 • Yhteenveto suunnittelusta

Brändi-identiteetti

Suunnittelemme yritykselle/tuotteelle/palvelulle sen palvelulupausta viestivän, tunnistettavan, erottuvan ja eri kohderyhmät sekä käyttötarkoitukset huomioivan identiteetin. Uusi ilme suunnitellaan helppokäyttöiseksi ja sovellettavaksi eri käyttökohteisiin. Sopii uuden brändin luontiin tai olemassa olevan brändin kehittämiseen.

Kokonaisuus voi sisältää seuraavia toimia:

 • Työpaja brändi-identiteetin uudistamisen pohjaksi
 • Logon suunnittelu
 • Visuaalisen ilmeen ja yhtenäisen graafisen tyylin suunnittelu
 • Typografian suunnittelu, fonttimääritykset
 • Värimaailman suunnittelu, värimääritykset
 • Logo-merkin ja uuden tyylin sijoitus ja asemointi eri välineissä
 • Ohjeistuksen suunnittelu ja toteutus

Verkkosivujen uudistaminen

Nykyaikainen ja helppokäyttöinen WordPress-sivusto ketterästi ja helposti. Suunnittelemme ja rakennamme verkkosivuston asiakkaan sisällöistä (tekstit ja kuvat). Sopii kampanja/brändi-sivustoksi tuotteen tai palvelun esittelyyn tai yrityksen perussivustoksi. Sopii uuden verkkosivuston luontiin tai olemassa olevien sivujen uudistamiseen.

 • Suunnittelu sivustototeutuksen tai -uudistuksen pohjaksi
 • Toteutuksen/uudistuksen tavoitteiden määrittely ja rakenteen suunnittelu
 • Graafinen suunnittelu
 • Tekninen toteutus
 • Fonttien, värien ja kuvituksen tyylittely
 • Responsiivisuuden määrittelyt
 • Sisältää sisällönsyöttöä 5-10 sivua, asiakkaan valmiista sisällöstä
 • Asiakkaan koulutus wordpress-perustoimintojen päivitykseen

Hakukoneoptimoinnin kehittäminen

Onko yrityksenne tai tuotteenne näkyvyys hakukoneissa kunnossa ja tarvittavat analytiikkatyökalut tehokkaasti käytössä? Selvitämme verkkosivujesi ja verkkokauppasi näkyvyyden ja kasvatamme niiden tulosta hakukoneoptimoinnin avulla.

Aluksi teemme käytössämme olevilla SEO-työkaluilla kattavan analyysin sivujen näkyvyyden nykytilasta. Tämän jälkeen selvitämme toimialaasi parhaiten sopivat avainsanat mm. hakutrendeihin perustuen. Koostamme hakusanat, avainsana- ja synonyymilistat jatkotyön pohjaksi. Tämä toimii erinomaisesti myös sisällönsuunnittelun pohjana. Asennamme/varmistamme Google Analytics -seurantaohjelman ja Google Search Consolen tehokkaan käytön. Määritämme halutut tavoitteet ja kytkemme mittarit niiden seuraamiseen.

Käymme yhdessä läpi SEO-startin tulokset ja sovimme jatkotoimenpiteistä.

Nykytilanne ja tavoitteiden määrittäminen

 • Hakukoneoptimoinnin alkukartoitus
 • Hakusanojen kehittäminen

Hakukoneoptimoinnin ja mahdollisen hakukonemainonnan tehostaminen

 • Hakukoneoptimointia
 • Konversio-optimointia
 • Raportointi kuukausittain

Digimarkkinoinnin pienkehitys

Käydään läpi nykyisen verkkosivuston tuloksellisuus, hakukonenäkyvyys, verkkosivustojen seurannan tilanne, hakusanamainonnan nykytila ja sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen. Tämän pohjalta listataan tärkeimmät kehityskohteet ja valitaan toimet niiden perusteella.

Nykytilanne ja tavoitteiden määrittely + Pienkehitys esim.

 • Hakukoneoptimointia ja -markkinointia
 • Sisältöjen kehittämistä verkkosivuille (tekstit, kuvat, videot, animaatiot)
 • Sosiaalisen median viestintä ja mainonta
 • Facebook- ja Instagram-julkaisuja ja -markkinointia
 • Markkinoinnin automaation suunnittelua ja kampanjoinnin toteutusta
 • Raportointi kuukausittain

Markkinoinnin suunnittelu

Markkinointisuunnitelman avulla luodaan pohja sopivien toimenpiteiden ja kanavien valinnalle. Sen avulla markkinoinnilla pyritään tavoittamaan halutut kohderyhmät ja muut sidosryhmät. Suunnitelman laajuus sopeutetaan yrityksen tarpeiden mukaan.

Alkukartoituksessa käydään läpi

 • Yrityksen/tuotteen/palvelun toiminta
 • Toimintaympäristö
 • Kohderyhmät
 • Tavoitteet
 • Markkinoinnin nykyiset toimenpiteet ja kehityksen tarpeet

Suunnittelu voi sisältää seuraavia toimia

 • Markkinointisuunnitelma yritykselle/tuotteelle/palvelulle

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!