Tuotemerkki ja uusi raikas yritysilme Lahden Keskusvalmistus Oy:lle

Fortuna sai tehtäväkseen kehittää tuotemerkin Lahden Keskusvalmistus Oy:n omille tuotteille. Yrityksen tuotteita menee eri projektien yhteydessä runsaasti myös vientiin, joten nimen tuli olla kansainväliseen käyttöön soveltuva. Ideoinnin tuloksena tuotemerkiksi valikoitui nimi Keval, joka rekisteröitiin yrityksen markkinointinimeksi.


Keval-tuotemerkin pohjalta uusittiin koko yrityksen visuaalinen ilme. Uudistus sisälsi logon, lomakkeistot, esitteet, messumateriaalit sekä uudet julkaisujärjestelmällä helposti ylläpidettävät internet-sivut.

Yrityksen internet-sivuihin voit tutustua tästä www.keval.fi

Keval-yritysilme