Painettu asiakaslehti voi edelleen hyvin

Asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnattujen lehtien määrä on vähentynyt viime vuosina yritysten siirtäessä viestintäänsä enenevässä määrin verkkoon. Painetuilla asiakaslehdillä on kuitenkin monien yritysten mielestä edelleen tärkeä roolinsa. Uutiset tuodaan suoraan kotiin tai työpaikalle sen sijaan, että asiakkaan pitää erikseen hakeutua yrityksen verkkosivuille.

Kysymys kuuluukin, kuinka moni muistaa tai ehtii käydä tarkistamassa yrityksen uutistarjontaa? Painettuun lehteen on mahdollista tuottaa pidempiä ja seikkaperäisempiä artikkeleita verkkojulkaisuihin verrattuna. Painettu lehti julkaistaan myös verkossa, jolloin on mahdollista tavoittaa ne yrityksen toiminnasta kiinnostuneet, jotka eivät ole lehden varsinaisessa jakelussa.

Versio asiakaslehti